Ga naar home van Jan Juffermans
Home
Selectie van recente artikelen
    Mijn bibliografie
tolstoj

Artikelen

Naar een welzijns-economie

In 2021 werd door het tijdschrift ‘Milieu’ herdacht dat 50 jaar geleden het milieubeleid in Nederland vorm kreeg. Op uitnodiging van de redactie schreef ik een artikel over een grondoorzaak van het falend milieubeleid in Nederland en in vele andere landen. Dat heeft alles te maken met de voortdurende focus op economische groei van het Bruto Binnenlands Product. Gelukkig is er een mondiale tegenbeweging gegroeid die nu extra actief is en veel leden heeft, namelijk de Wellbeing Economy Alliance.

Zie het artikel in het tijdschrift ‘Milieu’.

Mooie samenwerking voor een rechtvaardige samenleving op een schone planeet

Wie had het durven dromen? Dat er binnen enkele maanden ruim 90 organisaties meedoen aan de Duurzame Doorbraak. Zo staan bijvoorbeeld het Platform Duurzame en Solidaire Economie (DSE) en de Werkgroep Voetafdruk Nederland op de lijst, samen met hun logo en een statement. Maar ook de FNV, Oxfam Novib en Urgenda.

Zie het artikel uit ‘Eén Wereld’ van de WFBN (pdf 3.5mb, pagina 23).

Draagvlak voor een welzijns-economie groeit

Artikel over de groeiende noodzaak van een nieuwe economie; It’s the economy stupid!

Lees dit artikel in het blad 'Milieu' van de VVM.

Meer aandacht voor de veel te grote mondiale Voetafdrukken van de rijke landen

Samen met het Platform Duurzame en Solidaire Economie wordt het project ‘Footprint Justice’ meer bekendheid gegeven. Vorig jaar werd het Platform lid van de Wellbeing Economy Alliance ("WEAll"), een mondiale beweging van meer dan 200 nieuwe economie-organisaties. Bij die Alliance zijn ook de Wellbeing Economy Governments (WEGo) aangesloten. Dat zijn nu Finland, Nieuw Zeeland, Schotland, IJsland en Wales. Begin 2021 kregen deze landen de vraag voorgelegd of ze willen meewerken aan het Footprint Justice-project.

Zie dit artikel daarover, voorjaar 2021 gepubliceerd in het tijdschrift ‘Eén Wereld’ van de Wereld Federalisten Beweging Nederland. Dit artikel werd ook op deze internationale sites gepubliceerd: resilience.org en sharing.org.

Kwartaalblad De Kleine Aarde 1972-2010 geheel gedigitaliseerd

Na een paar jaar voorbereiding zijn ze nu allemaal beschikbaar om door te spitten: de 151 nummers van het tijdschrift ‘De Kleine Aarde’ zijn daarvoor gedigitaliseerd. Bijna 40 jaar verscheen het blad bij de wisseling der seizoenen, van de zomer van 1972 tot en met de winter van 2009/10. Aanvankelijk alleen voor de donateurs van de toenmalige stichting van het gelijknamige ecologische project in Boxtel. Later kwam het tijdschrift ook in de losse verkoop, als hèt blad over duurzame leefstijlen en technieken. Nu kan iedereen ze thuis stuk voor stuk doorlezen via het archief van de opvolger van De Kleine Aarde.

Lees ook het nieuwsbericht hierover.

De Kleine Aarde in 1979

Reeks van 14 artikelen over de activiteiten van het landelijk Eco-centrum "De Kleine Aarde" in Boxtel in 1979. De artikelen werden gepubliceerd in de regionale weekkrant "Brabants Centrum" tussen 6 juni en 4 oktober 1979, en verzorgd door Jan Juffermans, medewerker van De Kleine Aarde.

In mei 2020 zijn deze artikelen in het archief opgezocht, gefotografeerd en in pdf-vorm weer toegankelijk gemaakt.

Download deze artikelen (pdf 61,7mb)

Voor meer informatie over De Kleine Aarde (1972-2011) kunt u terecht bij het Brabants archief BHIC in Den Bosch

Van Mondiaal Gesleep naar Radicale Regionalisering

Door de complexe en snelle toename van problemen als de klimaatontwrichting, het biodiversiteitsdrama en de mondiale vergiftiging heb ik een artikel uit 2007 geactualiseerd en uitgebreid. Regionalisering lijkt voor alles en iedereen een aantrekkelijk alternatief en perspectief te bieden. Hier worden 12 voordelen beschreven. Zie het artikel op duurzaamnieuws.nl.

Towards Footprint Justice - A Fair Earth Share is a Human Right

We have entered 2018. The world's population has grown to more than 7.6 billion people, many of whom suffer from a level of poverty unworthy of humankind. At the same time, we are plagued by increasing ecological damage that has impressive social consequences, such as damage to our climate, shrinking biodiversity, polluted air, acidified oceans, and degraded soil. No wonder that more than 15,000 scientists recently tolled the global emergency bell. What on Earth are we going to do, and how can we do it in time? Is there a fair and effective solution that could keep our planet safe and sustainable, liveable for future generations?

Download the whole article (pdf 873 kb)

Fossiele energie gelinkt aan 4,9 miljoen doden per jaar!

dara-243x300 Het klimaatprobleem is op zich al een groot vraagstuk en daarom moeten we het gebruik van fossiele energie zo snel mogelijk afbouwen. Maar er is nog een grote reden te meer voor dat afbouwen sinds we weten dat de hele keten van fossiele energie, van bijv. de mijnbouw en het olieboren tot en met de uitstoot van de verbranding van gas, olie en kolen, jaarlijks leidt tot maar liefst 4,9 miljoen doden. Zie hierover:  artikel op Duurzaamnieuws.

Naar een Eerlijk Aarde-aandeel en Footprint Justice

tolstojtredmolen

Over eerlijke voetafdrukken, mensenrechten en Footprint Justice heb ik begin 2017 een artikel gemaakt als samenvatting van de Domela Nieuwenhuis-lezing die ik vorig jaar in Heereveen mocht houden.


molendavid

Over fossiele energie en het belang van molens, ook voor natuurliefhebbers

Er is zo hier en daar verzet tegen windmolens, maar weet men wel wat er op het spel staat? Daar schreef ik het volgende artikel over, dat ook verschenen is op Duurzaamnieuws.


hoezoteveelmensen

Over met name de overbevolking die een duurzame Aarde bedreigt

Recent, ook als oproep naar de politiek en de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet verscheen dit artikel van Hans Lyklema en mij.

  • Lees het artikel op Duurzaamnieuws. Het artikel werd ook gepubliceerd in het Brabants Dagblad van 24 maart 2017.


 2022